ลงทะเบียนคนไทยในนิวซีแลนด์ (Registration form for Thai Nationals in New Zealand)ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
กงสุล/วีซ่า | Consular Affairs/Visasดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ไลน์สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อสำหรับติดต่อสถานทูตได้ง่ายและสะดวก เข้าถึงข้อมูลให้บริการกงสุลของไทยดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวเด่น I Top Stories ดูทั้งหมด
การพบหารือกับบุคคลสำคัญทางการเมืองและการต่างประเทศของนิวซีแลนด์
เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เอกอัครราชทูตวราวุธ ภู่อภิญญา ได้พบหารือกับบุคคลสำคัญทางการเมืองและการต่างประเทศของนิวซีแลนด์
ดูทั้งหมด
ประกาศ I Noticeดูทั้งหมด
THE ROYAL THAI EMBASSY WELLINGTON WILL LAUNCH A NEW ONLINE E-VISA SYSTEM FROM 19 MARCH 2024 ONWARDS.  ALL VISA APPLICATIONS, WHICH WE RECEIVE AFTER 15 MARCH 2024 WILL BE RETURNED TO THE APPLICANTS IN ORDER FOR THEM TO RE-APPLY THROUGH THE NEW ONLINE E-VISA

THE ROYAL THAI EMBASSY WELLINGTON WILL LAUNCH A NEW ONLINE E-VISA SYSTEM FROM 19 MARCH 2024 ONWARDS.  ALL VISA APPLICATIONS, WHICH WE RECEIVE AFTER 15 MARCH 2024 WILL BE RETURNED TO THE APPLICANTS IN ORDER FOR THEM TO RE-APPLY THROUGH THE NEW ONLINE E-VISA

NOTICE: Please be advised that the Royal Thai Embassy will be closed on Friday, 29 March 2024 (Good Friday) สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปิดทำการ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เนื่องในโอกาส Good Friday

NOTICE: The consular section will be closed from Tuesday 19 - Friday 22 March 2024 as the consular team will be opening a mobile consular unit in Tauranga ฝ่ายกงสุลจะปิดให้บริการในวันอังคารที่ ๑๙ - วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เนื่องจากจะเดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมืองเทารองงา

The Royal Thai Embassy Wellington would like to announce the newly updated fees for visas entering the Kingdom of Thailand with effective from 19 MARCH 2024.

ดูทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป I Press Releaseดูทั้งหมด
“สงกรานต์” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโก

“สงกรานต์” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโก

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ขอประชาสัมพันธ์จากสำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ลานหน้าอาคารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทความบนเว็บไซต์ Thailand Now ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดังนี้  The Royal Thai Embassy, Wellington, would like to publicize the following articles in Thailand NOW for February 2024.

ดูทั้งหมด
สื่อประชาสัมพันธ์ I Media
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในนิวซีแลนด์/ BICดูทั้งหมด
ข้อมูลด้านธุรกิจการค้าในนิวซีแลนด์

6 พ.ย. 2557

ดูทั้งหมด
Doing Business in Thailand ดูทั้งหมด
Thailand Board of Investment

8 มิ.ย. 2558

ดูทั้งหมด
สถานที่ทำการ

ที่ตั้ง :

110 Molesworth Street ,Thorndon Wellington 6011 Postal Address: PO. Box 12-247,Thorndon Wellington 6144

เบอร์ติดต่อ :

(64 4) 496-2900

เปิดให้บริการ :

Office Hours: Mon - Fri 9:00 a.m.- 12:30 pm. / 02:00 p.m.- 05:00 p.m. Consular Section: Mon - Fri 9:30 a.m.- 12:00 pm. / 02:00 p.m.- 04:00 p.m. Visa: Mon - Fri 9:30 a.m. - 12:00 p.m.

สายรถเมลที่ผ่าน :

14 , 32x , 81, 84, 85x and Ax Airport (Get off Wellington Station and walk up to Molesworth Street it will take about 4 minutes.)