การนัดหมายขอรับบริการกงสุล I Appointment for Consular Services ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวเด่น I Top Storiesดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศ I Noticeดูทั้งหมด
ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ที่ 8/2565 ลงวันที่ 16 กันยายน 2565 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียน

16 ก.ย. 2565

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ที่ 7/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียน

13 ก.ย. 2565

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศตารางแสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2560 สำหรับโครงการศึกษาวิจัยร่วม เพื่อศึกษาโอกาสทางธุรกิจระหว่างเศรษฐกิจเมารีกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของไทย

7 ก.ย. 2565

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ที่ 6/2565 ลงวันที่ 1 กันยายน 2565 เรื่อง เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียน จำนวน 1 อัตรา กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 2-12 กันยายน 2565

1 ก.ย. 2565

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ที่ 4/2565 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียน

30 ส.ค. 2565

ดูทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป I Press Releaseดูทั้งหมด
บทความเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติในการส่งเสริมศิลปชีพและผ้าไหมไทยในโอกาสวันมหิดล "Prince Mahidol Day and Education for Humanity"

23 ก.ย. 2565

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา หรือสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2565

13 ก.ย. 2565

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชวนร่วม ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ ปี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

10 ส.ค. 2565

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ขอเชิญชวนชาวไทยที่พำนักในประเทศนิวซีแลนด์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ในวันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ วัดธรรมประทีป กรุงเวลลิงตัน

29 ก.ค. 2565

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2565

27 ก.ค. 2565

ดูทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในนิวซีแลนด์/ BICดูทั้งหมด
ข้อมูลด้านธุรกิจการค้าในนิวซีแลนด์

6 พ.ย. 2557

ดูทั้งหมด
Doing Business in Thailand ดูทั้งหมด
Thailand Board of Investment

8 มิ.ย. 2558

ดูทั้งหมด
สถานที่ทำการ

ที่ตั้ง :

110 Molesworth Street ,Thorndon Wellington 6011 Postal Address: PO. Box 12-247,Thorndon Wellington 6144

เบอร์ติดต่อ :

(64 4) 496-2900

เปิดให้บริการ :

Office Hours: Mon - Fri 9:00 a.m.- 12:30 pm. / 02:00 p.m.- 05:00 p.m. Consular Section: Mon - Fri 9:30 a.m.- 12:00 pm. / 02:00 p.m.- 04:00 p.m. Visa: Mon - Fri 9:30 a.m. - 12:00 p.m.

สายรถเมลที่ผ่าน :

14 , 32x , 81, 84, 85x