การนัดหมายขอรับบริการกงสุล I Appointment for Consular Services ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวเด่น I Top Storiesดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศ I Noticeดูทั้งหมด
EMBASSY CLOSED ON 23 JANUARY AND 6 FEBRUARY 2023

21 ธ.ค. 2565

มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2565 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

28 พ.ย. 2565

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ที่ 8/2565 ลงวันที่ 16 กันยายน 2565 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียน

16 ก.ย. 2565

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ที่ 7/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียน

13 ก.ย. 2565

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศตารางแสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2560 สำหรับโครงการศึกษาวิจัยร่วม เพื่อศึกษาโอกาสทางธุรกิจระหว่างเศรษฐกิจเมารีกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของไทย

7 ก.ย. 2565

ดูทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป I Press Releaseดูทั้งหมด
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

20 ธ.ค. 2565

บทความเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันหลักองชาติด้านการศึกษา

10 พ.ย. 2565

พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (Princess Srinagarindra Award Ceremony 2022)

10 พ.ย. 2565

Thailand's cabinet raises incentive rebate for foreign film production up to 20% เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

3 พ.ย. 2565

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชาวไทยที่พำนักในประเทศนิวซีแลนด์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ วัดธรรมประทีป กรุงเวลลิงตัน

7 ต.ค. 2565

ดูทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในนิวซีแลนด์/ BICดูทั้งหมด
ข้อมูลด้านธุรกิจการค้าในนิวซีแลนด์

6 พ.ย. 2557

ดูทั้งหมด
Doing Business in Thailand ดูทั้งหมด
Thailand Board of Investment

8 มิ.ย. 2558

ดูทั้งหมด
สถานที่ทำการ

ที่ตั้ง :

110 Molesworth Street ,Thorndon Wellington 6011 Postal Address: PO. Box 12-247,Thorndon Wellington 6144

เบอร์ติดต่อ :

(64 4) 496-2900

เปิดให้บริการ :

Office Hours: Mon - Fri 9:00 a.m.- 12:30 pm. / 02:00 p.m.- 05:00 p.m. Consular Section: Mon - Fri 9:30 a.m.- 12:00 pm. / 02:00 p.m.- 04:00 p.m. Visa: Mon - Fri 9:30 a.m. - 12:00 p.m.

สายรถเมลที่ผ่าน :

14 , 32x , 81, 84, 85x