ติดต่อกรณีเหตุฉุกเฉิน

ติดต่อกรณีเหตุฉุกเฉิน

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4,332 view

กรณีเหตุฉุกเฉินที่ต้องขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ
- กรณีคนไทยตกทุกข์ในนิวซีแลนด์และต้องขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเร่งด่วน ติดต่อ 021 896 292
- หากต้องการแจ้งเหตุที่ไม่ใช่เหตุฉุกเฉินที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือในทันที กรุณาส่งรายละเอียดมาทางอีเมลที่ [email protected] หรือติดต่อเบอร์โทร 04 496 2900 ในวัน/เวลาทำการของสถานเอกอัครราชทูตฯ 
- หากต้องการติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อสอบถามข้อมูลทั่วไป กรุณาติดต่อ 04 496 2900 ในวัน/เวลาทำการของสถานเอกอัครราชทูตฯ

กรณีเหตุฉุกเฉินที่เป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ติดต่อ Emergency Service ที่เบอร์โทร 111 

กรณีเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ไม่จำเป็นต้องเรียกตำรวจหรือหน่วยฉุกเฉินในทันที
ติดต่อ NZ Police ที่เบอร์โทร 105