ข่าวเด่นดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศ ดูทั้งหมด
ประกาศราคากลาง ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ปีงบประมาณ 2563 สถานะ ณ วันที่ 10 กันยายน 2563 เรื่อง การจัดจ้างบริษัทให้ดำเนินการติดตั้งระบบโทรศัพท์พร้อมเช่าอุปกรณ์

21 ก.ย. 2563

Registration of Intent to Travel to Thailand (ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางกลับไทย)

13 ส.ค. 2563

ประกาศ กพท. เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย

30 มิ.ย. 2563

Entry request for non-Thai nationals

12 มิ.ย. 2563

Appointment for Consular Services (การนัดหมายขอรับบริการกงสุล)

11 พ.ค. 2563

ดูทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในนิวซีแลนด์/ BICดูทั้งหมด
ข้อมูลด้านธุรกิจการค้าในนิวซีแลนด์

6 พ.ย. 2557

ดูทั้งหมด
Doing Business in Thailand ดูทั้งหมด
Costs of Doing Business in Thailand

8 มิ.ย. 2558

A Business Guide to Thailand

8 มิ.ย. 2558

ดูทั้งหมด
สถานที่ทำการ

ที่ตั้ง :

110 Molesworth Street ,Thorndon Wellington 6011 Postal Address: PO. Box 12-247,Thorndon Wellington 6144

เบอร์ติดต่อ :

(64 4) 496-2900

เปิดให้บริการ :

Office Hours: Mon - Fri 9:00 a.m.- 12:30 pm. / 02:00 p.m.- 05:00 p.m. Consular Section: Mon - Fri 9:30 a.m.- 12:00 pm. / 02:00 p.m.- 04:00 p.m. Visa: Mon - Fri 9:30 a.m. - 12:00 p.m.

สายรถเมลที่ผ่าน :

14 , 91