การนัดหมายขอรับบริการกงสุล I Appointment for Consular Services ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวเด่น I Top Soriesดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศ I Noticeดูทั้งหมด
Job Vacancy Announcement: Full-time Driver

16 ก.ย. 2564

“Your Secret Recipe – Product of Thailand” Cooking Video Contest

25 ส.ค. 2564

All areas south of Auckland moving to Alert Level 3 from 1 Sep (การเข้าสู่ Alert Level 3 สำหรับพื้นที่ใต้ภูมิภาคโอ๊คแลนด์)

23 ส.ค. 2564

Phuket and Samui Plus Sandbox

29 มิ.ย. 2564

ราชกิจจานุเบกษา ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 17) Issued under Section 9 of Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situations B.E. 2548 (2005) and Order of the Centre for the Administration of the Situation due to the Outbreak of the Communicable Disease Coronavirus 2019 (COVID-19)

14 ม.ค. 2564

ดูทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป I Press Releaseดูทั้งหมด
From Poppy to Coffee: How Thailand Became a Model for Alternative Development

3 ก.ย. 2564

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 The Coronation of King Rama X

16 ธ.ค. 2563

"The King and the Cloud - the story behind the Royal Rainmaking Project"

16 ธ.ค. 2563

บทความ " A Legacy That Stands by the People"

16 ธ.ค. 2563

How Thailand turned the tide on COVID-19

4 พ.ย. 2563

ดูทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในนิวซีแลนด์/ BICดูทั้งหมด
ข้อมูลด้านธุรกิจการค้าในนิวซีแลนด์

6 พ.ย. 2557

ดูทั้งหมด
Doing Business in Thailand ดูทั้งหมด
Costs of Doing Business in Thailand

8 มิ.ย. 2558

A Business Guide to Thailand

8 มิ.ย. 2558

ดูทั้งหมด
สถานที่ทำการ

ที่ตั้ง :

110 Molesworth Street ,Thorndon Wellington 6011 Postal Address: PO. Box 12-247,Thorndon Wellington 6144

เบอร์ติดต่อ :

(64 4) 496-2900

เปิดให้บริการ :

Office Hours: Mon - Fri 9:00 a.m.- 12:30 pm. / 02:00 p.m.- 05:00 p.m. Consular Section: Mon - Fri 9:30 a.m.- 12:00 pm. / 02:00 p.m.- 04:00 p.m. Visa: Mon - Fri 9:30 a.m. - 12:00 p.m.

สายรถเมลที่ผ่าน :

14 , 32x , 81, 84, 85x , 91x