การนัดหมายขอรับบริการกงสุล I Appointment for Consular Services ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวเด่น I Top Soriesดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศ I Noticeดูทั้งหมด
Travelling to Thailand from 1 November 2021 (การเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป)

22 ต.ค. 2564

Registration of Intent to Travel to Thailand (ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางกลับไทย)

13 ส.ค. 2563

ข้อมูลข่าวสาร COVID-19 / COVID-19 Information

29 พ.ค. 2563

Appointment for Consular Services (การนัดหมายขอรับบริการกงสุล)

11 พ.ค. 2563

Automatic Extension of Permitted Period of Stay for Foreign Nationals to Temporarily Stay in Thailand until 31 July 2020

6 พ.ค. 2563

ดูทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป I Press Releaseดูทั้งหมด
เชิญร่วมกิจกรรม"ดูแลสุขภาพคนไทยออนไลน์สู้ภัยโควิด"

15 พ.ย. 2564

Enjoy the Best Thai Fruit the Thai Way: A Local Guide

5 พ.ย. 2564

Muay Boran: The Deadly Predecessor of Muay Thai

27 ต.ค. 2564

The Grand Tour That Saved a Nation: King Chulalongkorn’s European Sojourn as a Lesson in Soft Power

27 ต.ค. 2564

Edible Thai Insects as a Sustainable Superfood

30 ก.ย. 2564

ดูทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในนิวซีแลนด์/ BICดูทั้งหมด
ข้อมูลด้านธุรกิจการค้าในนิวซีแลนด์

6 พ.ย. 2557

ดูทั้งหมด
Doing Business in Thailand ดูทั้งหมด
Thailand Board of Investment

8 มิ.ย. 2558

ดูทั้งหมด
สถานที่ทำการ

ที่ตั้ง :

110 Molesworth Street ,Thorndon Wellington 6011 Postal Address: PO. Box 12-247,Thorndon Wellington 6144

เบอร์ติดต่อ :

(64 4) 496-2900

เปิดให้บริการ :

Office Hours: Mon - Fri 9:00 a.m.- 12:30 pm. / 02:00 p.m.- 05:00 p.m. Consular Section: Mon - Fri 9:30 a.m.- 12:00 pm. / 02:00 p.m.- 04:00 p.m. Visa: Mon - Fri 9:30 a.m. - 12:00 p.m.

สายรถเมลที่ผ่าน :

14 , 32x , 81, 84, 85x , 91x