ข่าวเด่น I Top Stories ดูทั้งหมด
เอกอัครราชทูตไทยประจำนิวซีแลนด์ได้เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ในประเทศนิวซีแลนด์ ร่วมกับนายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่านครโอ๊คแลนด์
เอกอัครราชทูตไทยประจำนิวซีแลนด์ได้เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ในประเทศนิวซีแลนด์ ร่วมกับนายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่านครโอ๊คแลนด์
ดูทั้งหมด
การนัดหมายขอรับบริการกงสุล I Appointment for Consular Services
ประกาศ I Noticeดูทั้งหมด
NOTICE: EMBASSY WILL BE CLOSED ON MONDAY 5 JUNE 2023 ประกาศ: สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปิดทำการวันจันทร์ที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๖

NOTICE: EMBASSY WILL BE CLOSED ON MONDAY 5 JUNE 2023 ประกาศ: สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปิดทำการวันจันทร์ที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๖

สรุปผลการดำเนินการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในประเทศนิวซีแลนด์

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับบัตรเลือกตั้งกลับมา บัตรทั้งหมดถูกนำส่งกลับไทยเรียบร้อยแล้ว

แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ดูทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป I Press Releaseดูทั้งหมด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ขอเรียนเชิญประชาชนชาวไทยในประเทศนิวซีแลนด์ร่วมกิจกรรมทำบุญทำทานถวายเป็นพระกุศล วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ขอเรียนเชิญประชาชนชาวไทยในประเทศนิวซีแลนด์ร่วมกิจกรรมทำบุญทำทานถวายเป็นพระกุศล วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ขอเชิญชุมชนไทยในนิวซีแลนด์เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

Phuket 2028 : It is not just about an Expo, It’s about Sustainability

ดูทั้งหมด
สื่อประชาสัมพันธ์ I Media
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในนิวซีแลนด์/ BICดูทั้งหมด
ข้อมูลด้านธุรกิจการค้าในนิวซีแลนด์

6 พ.ย. 2557

ดูทั้งหมด
Doing Business in Thailand ดูทั้งหมด
Thailand Board of Investment

8 มิ.ย. 2558

ดูทั้งหมด
สถานที่ทำการ

ที่ตั้ง :

110 Molesworth Street ,Thorndon Wellington 6011 Postal Address: PO. Box 12-247,Thorndon Wellington 6144

เบอร์ติดต่อ :

(64 4) 496-2900

เปิดให้บริการ :

Office Hours: Mon - Fri 9:00 a.m.- 12:30 pm. / 02:00 p.m.- 05:00 p.m. Consular Section: Mon - Fri 9:30 a.m.- 12:00 pm. / 02:00 p.m.- 04:00 p.m. Visa: Mon - Fri 9:30 a.m. - 12:00 p.m.

สายรถเมลที่ผ่าน :

14 , 32x , 81, 84, 85x