สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน (Wellington)

รายละเอียดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน
(Wellington)

ที่ตั้ง

Street Address : 110 Molesworth Street ,Thorndon Wellington Postal Address: PO. Box 12-247,Thorndon Wellington 6144

วันที่ทำการ

Mon – Fri (except public holidays)

เวลาทำการ

Mon – Fri (except public holidays) 9:00 a.m.- 12:30 pm. / 02:00 p.m.- 05:00 p.m.

เวลาทำการของวีซ่า

Consular Section: 9:30 a.m.- 12:00 pm. / 02:00 p.m.- 04:00 p.m. Visa Application : 9:30 a.m. - 12:00 p.m. (Application) 02:00 p.m. - 04:00 p.m. (Collection)

เบอร์ติดต่อ

(64 4) 496-2900 และ เบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน 021 896 298

แฟ็กซ์

(64 4) 476-3677 (Consular)

อีเมล

Trade: [email protected] Visas: [email protected] Legalization: [email protected] Thai Passports: [email protected] Consular Matters: [email protected]

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)

- นายวราวุธ ภู่อภิญญา
(MR. WARAVUTH POUAPINYA)

Minister Counsellor
(Minister Counsellor)

- นางกรรณมน เสนาณรงค์
(MISS KANAMON SENANARONG)

Counsellor
(Counsellor)

- นายตจสาร หรรษ์หิรัญ
(MR. TAJASARN HANHIRAN)

- นายวีร์ ชาญสง่าเวช
(MR. VEE CHANSA-NGAVEJ)

Second Secretary
(Second Secretary)

- นางสาวพรพรรณ ภาสุรวงศ์
(MISS PORNPUN PHASURAVONG)

รายละเอียดสำนักงาน
(Office)

Office of the Defence and Air Attache

ที่ตั้ง

6 Titheradge Place, Chapman ACT 2611, Canberra, Australia

เบอร์ติดต่อ

(61 2) 6288-7566

อีเมล

แฟ็กซ์

(61 2) 6288-1927

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและทหารอากาศ

ชื่อ-สกุล

น.อ.เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง
(GROUP CAPTAIN NAWAMARAT PRAPATTONG)

Office of the Army Attache

ที่ตั้ง

5 Stonehaven Crescent, Red Hill, ACT 2603

เบอร์ติดต่อ

(612) 6273 1618

อีเมล

แฟ็กซ์

(612) 6161 0912

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก

ชื่อ-สกุล

พันเอกพิสุทธิ์ เต็มภัทราโชค
(COLONEL PISUT TEMPATARACHOKE)

Office of the Naval Attache

ที่ตั้ง

127 Hawkesbury Crescent Farrer, Canberra ACT 2607 Australia

เบอร์ติดต่อ

(61 2) 6286-5513

อีเมล

แฟ็กซ์

(61 2) 6286-5513

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ

ชื่อ-สกุล

น.อ.สมมาศ พลายแก้ว ร.น.
(CAPTAIN SOMMART PHLAIKAEN,RTN)

Rolyal Thai Embassy, Canberra

ที่ตั้ง

111 Empire Circuit, Yarralumla ACT 2600

เบอร์ติดต่อ

Tel. (61 2) 6206 0100

แฟ็กซ์

Fax : (61 2) 6206 0123

ตำแหน่ง

Minister Counsellor

ชื่อ-สกุล

นางสาวฐิติ บรูเซ่นแพนตรูนาว
(MS. THITI BROSE VAN GROENOU)

Office of the Agricultural Affairs

ที่ตั้ง

10 Bulwarra Close, O\\\\\\\'malley, Canberra ACT 2606, Australi

เบอร์ติดต่อ

Tel. (61 2) 6286-8837, 6286-8853

อีเมล

แฟ็กซ์

Fax : (61 2) 6286-8847

ตำแหน่ง

Agricultural Attaché

ชื่อ-สกุล

นายสมิท ธรรมเชื้อ
(MR. SMITH THUMMACHUA)

Thai Trade Centre

ที่ตั้ง

Suite 21.02, Level 21, 56 Pitt Street, Sydney, NWS 2000 Australia

เบอร์ติดต่อ

Tel. (61 2) 9241-1075,9241-1076

อีเมล

แฟ็กซ์

Fax : (61 2) 9251-5981

ตำแหน่ง

Director

ชื่อ-สกุล

นางสาววรรณศรี โชติกะพุกกณะ
(MS. WANASRI JOTIKABUKKANA)

Office of Educational Affairs

ที่ตั้ง

76 Hopetoun Circuit Yarralumia ACT 2600

เบอร์ติดต่อ

Tel. (61 2) 6281-1371

อีเมล

แฟ็กซ์

Fax : (61 2) 6285-3071

ตำแหน่ง

Education Attache

ชื่อ-สกุล

นางปิยสุรางค์ กุลจิตติประสิทธิ์
(MRS. PIYASURANG KULJITTIPRASIT)

Thailand Board of Investment

ที่ตั้ง

Suite 101, Level 1, 234 George St. Sydney NWS 2000

เบอร์ติดต่อ

Tel. (61 2) 9252-4884

อีเมล

แฟ็กซ์

Fax : (61 2) 9252-2883

ตำแหน่ง

Director

ชื่อ-สกุล

น.ส.ศิถี ตันบุนเต็ก
(MS. SITHEE TANBOONTECK)

Tourism Authority of Thailand

ที่ตั้ง

Level 20,Suite 2000, 56 Pitt St. Sydney NWS 2000

เบอร์ติดต่อ

Tel. (61 2) 6247-7549

อีเมล

แฟ็กซ์

Fax : (61 2) 9251-2465

ตำแหน่ง

Director

ชื่อ-สกุล

น.ส.สุลัดดา ศรุติลาวัณย์
(MISS. SULADDA SARUTILAVAN)