วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4,168 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน 
110 Molesworth Street ,Thorndon Wellington
Postal Address: PO. Box 12-247,Thorndon
Wellington 6144


โทรศัพท์ (64 4) 496-2900
โทรสาร (64-4) 476-8610 (Chancery) / (64 4) 476 3677 (Consular)
เว๊บไซต์: https://wellington.thaiembassy.org

 

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 น.- 12.30 น. / 14.00 น. - 17.00 น. 

ฝ่ายกงสุล : จันทร์-ศุกร์ 09.30 น. - 12.00 น. / 14.00 น. - 16.00 น.

 

E-mail :

ฝ่ายกงสุล: [email protected]

หนังสือเดินทาง: [email protected]

งานนิติกรณ์ / ทะเบียนราษฎร์ / ทะเบียนครอบครัว : [email protected]

การค้า: [email protected]

 

ฮ๊อตไลน์คนไทย  ๐๒๑ ๘๙๖ ๒๙๒