สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเรียนทำอาหารไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ สำหรับชาวต่างชาติและชาวไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเรียนทำอาหารไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ สำหรับชาวต่างชาติและชาวไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ม.ค. 2567

| 120 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเรียนทำอาหารไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ สำหรับชาวต่างชาติและชาวไทยตามวันและเวลา ดังนี้
 
๑. วันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. เมนูต้มข่าไก่
๒. วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. เมนูแกงเขียวหวานไก่
๓. วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. เมนูผัดไทย
๔. วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. เมนูต้มยำทะเล
 
สถานที่จัดกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน
110 Molesworth Street, Thorndon, Wellington 6011
 
การเรียนทำอาหารไทยมีค่าใช้จ่าย จำนวน ๓๐ ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ครั้ง ซึ่งค่าเรียนนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเตรียมอาหาร โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำอาหารกลับบ้านได้ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ รับชำระเงินด้วยเงินสดเท่านั้น ในวันที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนทำอาหารไทย ทั้งนี้ เปิดรับผู้เรียนไม่เกิน ๑๐ คน ต่อครั้ง
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเรียนทำอาหารไทยได้ตามลิงก์นี้ https://shorturl.at/cfDW3
 
The Royal Thai Embassy in Wellington offers Thai cooking classes from March 2024 onwards, starting on Sunday, 3 March 2024 at the Royal Thai Embassy. The programme is as follows:
 
1. Sunday, 3 March 2024 1300 -1500 hrs. Tom Kha Gai (Thai Chicken Coconut Soup)
2. Sunday, 10 March 2024 1300 -1500 hrs. Chicken Green Curry
3. Sunday, 17 March 2024 1300 -1500 hrs. Pad Thai Fried Noodle
4. Sunday, 24 March 2024 1300 -1500 hrs. Seafood Tom Yum
 
at the Royal Thai Embassy 110 Molesworth Street, Thorndon, Wellington 6011
 
The Thai Cooking Class fee is NZ$30 per session. This fee covers the cost of preparing the cuisine. Participants are allowed to take food away. Please note that we only accept cash payment. Participants are required to make the cash payment only on the day of attendance.
Thai Cooking Classes are limited to only 10 people per session. In case the number of applicants exceeds this limit, a waiting list will be created. The Royal Thai Embassy will then coordinate with those on the waiting list at a later time. This ensures that each class remains manageable and provides a quality learning experience for everyone involved.
 
To apply for the Thai cooking classes at the Royal Thai Embassy, Wellington, please click the link https://shorturl.at/cfDW3

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ