สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน  จัดพิธีมอบเข็มกลัดเชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ และเสื้อกงสุลอาสา ประจำปี ๒๕๖๖

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน  จัดพิธีมอบเข็มกลัดเชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ และเสื้อกงสุลอาสา ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ต.ค. 2566

| 255 view

             สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน 

จัดพิธีมอบเข็มกลัดเชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ และเสื้อกงสุลอาสา ประจำปี ๒๕๖๖

 

                 เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายวราวุธ ภู่อภิญญา เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้เป็นประธานในพิธีมอบเข็มกลัดเชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ และเสื้อกงสุลอาสา ประจำปี ๒๕๖๖ ให้กับนางวันทนา สอนศรี รอยด์ บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและเห็นควรยกย่องในฐานะ “กงสุลอาสา” ประจำปี ๒๕๖๖ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน เนื่องจากนางวันทนา สอนศรี รอยด์ กรรมการสมาคมไทยในแคนเทอร์เบอรรี่ ได้สนับสนุนภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการให้ความช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ได้ยากในเมืองไครสต์เชิร์ช และเมืองใกล้เคียงมาโดยตลอด รวมถึงการช่วยเหลือคนไทยเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ อีกด้วย 

                   หลักเกณฑ์ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือต่างชาติที่มีจิตอาสาในการช่วยสนับสนุนภารกิจด้านกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้ประสานงานระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับชุมชนไทยในเมืองต่าง ๆ ในการดูแลและช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ได้ยากในเบื้องต้น 

                   สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแสดงความยินดีและขอบคุณนางวันทนาฯ ที่ได้มีจิตอาสาอุทิศตนในการให้ความช่วยเหลือและดูแลชุมชนไทยในเขตแคนเทอร์เบอรรี่ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ และขอเชิญชวนคนไทยที่มีความพร้อมได้ร่วมกันทำจิตอาสา เพื่อช่วยเหลือชุมชุนไทยด้วยกันตามเมืองต่าง ๆ ซึ่งหากท่านประสงค์จะเข้าร่วมงาน “กงสุลอาสา” สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่อีเมล [email protected] 

 

On 12 October 2023, Ambassador Waravuth Pouapinya presided over a ceremony at the Royal Thai Embassy in Wellington to present to Mrs. Wantana Sonsri Royd with a brooch of honour, a certificate of honour, and the 2023 Consular Volunteer Shirt. This recognition was given to individuals who were deemed to have appropriate qualifications and were considered worthy of recognition as "Volunteer Consuls'' for the year 2023.

The main criteria for being selected as a "Volunteer Consul" includes being a Thai or foreign national who has volunteered to support the consular missions of the Royal Thai Embassy continuously in various cities, initially caring for and assisting the Thai people in need. Mrs. Wantana Sonsri Royd, who was a committee member of the Thai Association in Canterbury, had consistently supported the Embassy's mission by helping Thai people in need in Christchurch and nearby cities. Her contributions included coordinating with the Thai people for Their return to Thailand during the COVID-19 situation.

The Royal Thai Embassy would like to congratulate Mrs. Wantana for her dedication and services to the Thai community in the South Island. Those who are interested in joining this “Volunteer Consul” can contact the Embassy via email : [email protected].

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ