ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ที่ 4/2565 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียน

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ที่ 4/2565 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียน

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ส.ค. 2565

| 465 view

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ที่ 4/2565 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียน

ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

เอกสารประกอบ

ผลสอบ-เสมียน(1).pdf