วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 6,239 view
New Zealand
(New Zealand)
 Royal Thai Embassy
Street Address : 110 Molesworth Street ,Thorndon Wellington 6011
Postal Address: PO. Box 12-247,Thorndon
Wellington 6144
Tel. (64 4) 496 2900
Fax.(64 4) 476 3677 (Consular)


Website: https://wellington.thaiembassy.org/

Office Hours: Mon - Fri 9:00 a.m.- 12:30 pm. / 02:00 p.m.- 05:00 p.m. 

Consular Section: Mon - Fri 9:30 a.m.- 12:00 pm. / 02:00 p.m.- 04:00 p.m.

Visa: Mon - Fri 9:30 a.m. - 12:00 p.m. 

 

E-mail:

Visas (การตรวจลงตรา):

[email protected]

Legalization (งานนิติกรณ์):

[email protected]

Thai Passports (หนังสือเดินทางไทย):

[email protected]

Consular Matters (งานกงสุล):

[email protected]

Trade: [email protected]

 


รูปสอท._7_ต.ค._63