ข้อมูลสำหรับคนไทย

ข้อควรรู้ก่อนเดินทางผ่าน/ต่อเครื่อง (transit) ที่นิวซีแลนด์

30 ส.ค. 2563

อัตราค่าธรรมเนียมบริการกงสุล

30 ส.ค. 2563

การลงทะเบียนคนไทยในนิวซีแลนด์

30 ส.ค. 2563

ข้อควรรู้สำหรับคนไทยที่จะเดินทางมานิวซีแลนด์

30 ส.ค. 2563