กระทรวงวัฒนธรรมเปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2565

กระทรวงวัฒนธรรมเปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 เม.ย. 2565

| 522 view

กระทรวงวัฒนธรรมเปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2565 สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โดยผู้สมัครจะต้องมีอายุระหว่าง 18-25 ปี เกิดหรือเติบโตและมีถิ่นพำนักในต่างประเทศที่สามารถฟังภาษาไทยได้เข้าใจ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศและค่าประกันสุขภาพเอง โดยทางกระทรวงวัฒนธรรมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการสอนวัฒนธรรมไทย ค่าที่พัก ค่าพาหนะในประเทศ ค่าอาหาร ค่าวิทยากร และค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ ซึ่งจะพิจารณาผู้สมัครไม่เกิน 40 คนจากทั่วโลก โดยจะพิจารณาผู้สมัครที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการเป็นลำดับแรก สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1r_lp3NBgiB8ezQIZ4RP3q2j4TLG2xsG0eF-7pX_CxSs/viewform?edit_requested=true   และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ร่างกำหนดการคืนถิ่น65_18มีค65.pdf