สถานเอกอัครรราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

สถานเอกอัครรราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ธ.ค. 2566

| 211 view
สถานเอกอัครรราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
 
 
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายวราวุธ ภู่อภิญญา เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ รวมทั้ง ชุมชนไทยในนิวซีแลนด์ และครอบครัว ได้ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ และจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน พร้อมนี้ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายเพลแด่ พระราช วรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดญาณประทีปนครโอ๊คแลนด์และพระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆ ในนิวซีแลนด์อีกจำนวน ๑๑ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า ๘๐ คน
 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่ประชาชนชาวไทยตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์ ได้ทรงดำรงมั่นอยู่ในทศพิธ ราชธรรมและทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ถึงแม้ว่าจะเสด็จสวรรคตไปแล้วกว่า ๗ ปี โครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ทั้งได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางให้อาณาประชาราษฎร์ ได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกันไม่เพียงเฉพาะแต่ในประเทศไทย แต่ในหลายประเทศทั่วโลกด้วย
 
In remembrance of His Majesty the Late King Bhumibol Adulyadej the Great, National Day, and National Father’s Day of the Kingdom of Thailand, 5 December 2023, Ambassador Waravuth Pouapinya and the Embassy staff along with the Thai Community in New Zealand and their family members, performed Buddhist merit-making ceremonies to express our gratitude and appreciation to His Late Majesty on 4 December 2023. All remarkable contributions of His Majesty the Late King Bhumibol Adulyadej the Great to Thailand and the betterment of the Thai people are always in the hearts of the Thai peoples. More than 80 participants attended the ceremony.
 
His Majesty's Late King Bhumibol Adulyadej The Great was a highly revered and beloved monarch in Thailand. His reign lasted for an impressive 70 years, he played a unifying and significant role in the development and well-being of Thailand. "We will rule the land with righteousness for the benefit and happiness of the Siamese people." Even though His Majesty passed away more than seven years ago, His Majesty's devotion to various royal projects small and large still brings countless benefits to the nation.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ