เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน หารือกับประธานเครือข่ายธุรกิจ ASEAN Business Alliance (ABA) และนักธุรกิจเมารีผู้ก่อตั้งบริษัทแอนิเมชัน NNMD

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน หารือกับประธานเครือข่ายธุรกิจ ASEAN Business Alliance (ABA) และนักธุรกิจเมารีผู้ก่อตั้งบริษัทแอนิเมชัน NNMD

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 พ.ย. 2566

| 212 view
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน หารือกับประธานเครือข่ายธุรกิจ ASEAN Business Alliance (ABA)
และนักธุรกิจเมารีผู้ก่อตั้งบริษัทแอนิเมชัน NNMD
 
 
                  เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายวราวุธ ภู่อภิญญา เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้พบหารือกับคุณมายา เพียร์สัน ประธานเครือข่ายธุรกิจ ASEAN Business Alliance (ABA) และนาย Nikora Ngaropo นักธุรกิจเมารีผู้ก่อตั้งบริษัทแอนิเมชัน NNMD เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือและกิจกรรมระหว่าง ABA กับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในด้านการส่งเสริมธุรกิจไทย - นิวซีแลนด์ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 
 
On 26 October 2023, Mr. Waravuth Pouapinya, Thai Ambassador to New Zealand, met with Ms. Maya Pearson, President of the ASEAN Business Alliance (ABA), and Mr. Nikora Ngaropo, Maori businessman and Founder of the NNMD animation and design company, to discuss ways in which to enhance cooperation and organize activities to promote Thai - New Zealand business connections and the creative economy.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ