คณะผู้บริหารโรงเรียน Kapiti College นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน

คณะผู้บริหารโรงเรียน Kapiti College นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 พ.ย. 2566

| 149 view

คณะผู้บริหารโรงเรียน Kapiti College นักเรียน และผู้ปกครอง

เข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน

 

             เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางกรรณมน เสนาณรงค์ อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน นายตจสาร หรรษ์หิรัญ ที่ปรึกษา และนายวีร์ ชาญสง่าเวช ที่ปรึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน Kapiti College พร้อมด้วยผู้ปกครองเข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสที่นักเรียนของโรงเรียนจะเดินทางไปประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาระยะสั้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยคณะประกอบด้วย นาย Paul Western ตำแหน่ง Director of International Marketing คณะอาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียน รวมจำนวน ๓๕ คน ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ

              ในโอกาสนี้ อุปทูต ได้กล่าวต้อนรับคณะฯ และนายวีร์ฯ ได้ให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศไทยในด้านต่าง ๆ อาทิ สังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ โดยคณะฯ ได้รับประทานอาหารไทยร่วมกันก่อนที่จะเดินทางไปประเทศไทย

              สถานเอกอัครราชทูตฯ มุ่งสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการศึกษาระหว่างไทยและนิวซีแลนด์เพื่อให้การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือด้านการศึกษามีความต่อเนื่อง ขยายผล และยั่งยืน

 

On 15 November 2023, Ms. Kanamon Senanarong, Charge’ d’Affaires, a.i., Mr. Tajasarn Hanhiran, Counsellor, and Mr. Vee Chansa-Ngavej, Counsellor, along with the Embassy staff welcomed Kapiti College teachers, students, and parents to the Embassy to receive briefing orientation on Thai society, customs, and culture prior to the student delegation's study visit to Thailand in late November 2023. 

The Kapiti College student delegation was led by Mr. Paul Western, Director of International Marketing, with a total of 35 students and parents attending the session as well as joining Thai lunch afterwards. This activity is one of many events that the Embassy conducts throughout the year to promote people-to-people relations between New Zealand and Thailand through youth exchanges and educational cooperation.        

 

 

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ