กิจกรรมในนิวซีแลนด์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 53 ปีแห่งการก่อตั้งอาเซียน

กิจกรรมในนิวซีแลนด์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 53 ปีแห่งการก่อตั้งอาเซียน

6 ส.ค. 2563

340 view

กิจกรรมในนิวซีแลนด์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 53 ปีแห่งการก่อตั้งอาเซียน

 

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการอาเซียนในกรุงเวลลิงตัน (ASEAN Committee in Wellington: ACW) ได้ร่วมจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 53 ปีแห่งการก่อตั้งอาเซียน ประกอบด้วย การเชิญธงอาเซียนที่อาคารรัฐสภานิวซีแลนด์ พิธีเชิญธงอาเซียนและงานเลี้ยงรับรองสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่ ACW ได้ร่วมจัดพิธีเชิญธงอาเซียนในประเทศนิวซีแลนด์

ในปี 2563 นี้ นอกจากจะครบรอบ 45 ปีของความสัมพันธ์อาเซียน-นิวซีแลนด์แล้ว ยังครบรอบ 5 ปีของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างทั้งสองฝ่ายอีกด้วย ในโอกาสนี้ นายดนัย เมนะโพธิ เอกอัครราชทูต ณ  กรุงเวลลิงตัน ในฐานะประธาน ACW ได้ย้ำความพร้อมของอาเซียนที่จะเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์อาเซียน-นิวซีแลนด์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นภายใต้แผนปฏิบัติการอาเซียน-นิวซีแลนด์ ค.ศ. 2021-2025 และมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความก้าวหน้าและเข้มแข็งในประชาคมโลก

 

----------------------------------------------------------------

 

ASEAN Day Activities in New Zealand

 

On 4 August 2020, ASEAN Committee in Wellington (ACW), for the first time ever, organised the flag raising ceremony in New Zealand in celebration of 53rd Anniversary of ASEAN. The activities include the Flag Raising Ceremonies at the New Zealand Parliament and at the Royal Thai Embassy.

Noting that 2020 marks the 45th anniversary of ASEAN-New Zealand Dialogue Relations and the 5th Anniversary of ASEAN-New Zealand Strategic Partnership, H.E. Mr. Danai Menabodhi, Ambassador of Thailand to New Zealand, as Chair of ACW, expressed an appreciation to New Zealand for the enduring partnership and cooperation and looks forward to the ASEAN-NZ Plan of Action 2021-2025 to working closely with NZ to take the relations to a greater height. ASEAN is also ready to look beyond its region, to play a larger role in addressing global concerns and contribute to world peace and security.

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ