สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ร่วมกับสายการบินสิงคโปร์พาชาวไทยในนิวซีแลนด์กลับบ้าน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ร่วมกับสายการบินสิงคโปร์พาชาวไทยในนิวซีแลนด์กลับบ้าน

29 ก.ค. 2563

363 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ร่วมกับสายการบินสิงคโปร์พาชาวไทยในนิวซีแลนด์กลับบ้าน

 

 

ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้ประสานงานกับสายการบิน Singapore Airlines เพื่อนำชาวไทยและชาวต่างชาติในนิวซีแลนด์กลับประเทศไทย จำนวน 2 ครั้ง ด้วยเที่ยวบินพาณิชย์เส้นทางนครโอ๊คแลนด์ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่  สถานเอกอัครราชทูตฯ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เดินทางที่ท่าอากาศยานนานาชาตินครโอ๊คแลนด์

การเดินทางครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 โดยเดินทางออกจากนครโอ๊คแลนด์ด้วยเที่ยวบินที่ SQ286 และต่อเครื่องออกจากสิงคโปร์เข้าประเทศไทยด้วยเที่ยวบินที่ SQ976 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเที่ยวบินดังกล่าวได้นำชาวไทยจำนวน 20 คน และชาวต่างชาติอีกจำนวน 7 คนที่มี work permit เดินทางกลับประเทศไทย

สำหรับเที่ยวบินครั้งล่าสุด มีชาวไทยจำนวน 66 คน และชาวต่างชาติจำนวน 17 คน ซึ่งเป็น คู่สมรสของชาวไทยและผู้ที่มี work permit เดินทางออกจากนครโอ๊คแลนด์เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ด้วยเที่ยวบินที่ SQ286 และต่อเครื่องที่สิงคโปร์ด้วยเที่ยวบินที่ SQ976 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 เข้าประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งของไทย นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์ ที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจัดเที่ยวบินครั้งนี้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะสายการบิน Singapore Airlines กระทรวงการต่างประเทศและการค้านิวซีแลนด์ ท่าอากาศยานนานาชาตินครโอ๊คแลนด์ และกระทรวงการต่างประเทศของไทย และขอขอบคุณสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ที่ได้ช่วยอำนวยความสะดวกและจัดเตรียมอาหารให้แก่ผู้เดินทางในระหว่างรอเปลี่ยนเครื่องบินที่สิงคโปร์

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ