สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดพิธี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดพิธี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

27 ก.ค. 2563

125 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จัดพิธี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้จัดพิธีเนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยในเวลา ๑๐.๐๐ น.  นายดนัย เมนะโพธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้นำข้าราชการและลูกจ้างสถานเอกอัครราชทูตฯ ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยร่วมร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี” และเพลง “สดุดีจอมราชา” หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตันถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน

ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดให้มีคำถวายพระพรชัยมงคลบนเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และเปิดโอกาสให้ชุมชนชาวไทยได้เข้ามาลงนามออนไลน์

 

 

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ