ประกาศผลการตัดสินผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. 2562 (Announcement of the Prince Mahidol Award Laureates 2019)

ประกาศผลการตัดสินผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. 2562 (Announcement of the Prince Mahidol Award Laureates 2019)

13 ม.ค. 2563

578 view

ประกาศผลการตัดสินผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. 2562  ดังปรากฏตามข่าวสารนิเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่แนบมานี้ 

Announcement of the Prince Mahidol Award Laureates 2019 for more information this acceded files. 

เอกสารประกอบ

news-20200113-084440-069890.pdf
news-20200113-084508-208122.pdf