เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้ให้การต้อนรับกลุ่มนักเรียนไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มาเข้าร่วมโครงการศึกษาภาคฤดูร้อนที่ Kapati College และโรงเรียนในเขตเมือง Paraparaumu

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้ให้การต้อนรับกลุ่มนักเรียนไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มาเข้าร่วมโครงการศึกษาภาคฤดูร้อนที่ Kapati College และโรงเรียนในเขตเมือง Paraparaumu

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 มี.ค. 2566

| 424 view

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นายวราวุธ ภู่อภิญญา เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้ให้การต้อนรับกลุ่มนักเรียนไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มาเข้าร่วมโครงการศึกษาภาคฤดูร้อนที่ Kapati College และโรงเรียนในเขตเมือง Paraparaumu จำนวน ๓๓ คน พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปกครองดูแลนักเรียนจากบริษัท แนะแนวการศึกษาต่อนิวซีแลนด์ NZ Study และเจ้าหน้าที่จาก Education New Zealand (ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการนิวซีแลนด์) ณ สถานเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูตได้กล่าวต้อนรับ ให้โอวาท และ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แนะนำตัวและเล่าประสบการณ์การมาศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์อย่างเปิดกว้างและเป็นกันเอง โดยเอกอัครราชทูตขอให้นักเรียนนักศึกษาในฐานะที่เป็นอนาคตของประเทศ ได้ตระหนักถึงโอกาสอันดีที่ได้มาศึกษาในนิวซีแลนด์แม้ระยะเวลาสั้น ซึ่งนิวซีแลนด์เป็นประเทศหนึ่งที่นักเรียนไทยหลายคนใฝ่ฝันที่จะมาศึกษาเล่าเรียน ดังนั้น ขอให้นักเรียนเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ที่น่าสนใจกลับไปเล่าสู่เพื่อนๆ ที่ประเทศไทยได้รับฟัง รวมถึงพิจารณานำข้อดีต่างๆ ของนิวซีแลนด์กลับไปประยุกต์ใช้กับประเทศไทย เพื่อช่วยพัฒนาทั้งในระดับโรงเรียนและชุมชนของตนต่อไป พร้อมทั้งขอให้เป็นตัวแทนเยาวชนในประเทศไทย นำวัฒนธรรมความเป็นไทย ไมตรีจิตมิตรภาพของคนไทย และข้อดีต่างๆ มากมายของประเทศไทยมาเผยแพร่ให้ชาวนิวซีแลนด์ได้รู้จักให้แพร่หลายมากขึ้นด้วย

On 23 March 2023, Ambassador Waravuth Pouapinya welcomed 33 Thai students who are participating in a summer course immersion program at Kapiti College and schools in Paraparaumu town at the Royal Thai Embassy. Students were accompanied by officers from NZ Study education consultant company and an official from New Zealand Education. The Ambassador gave a welcome speech and advice, and offered students a chance to introduce themselves and talk about their experiences visiting and studying in New Zealand in an open and friendly manner. Ambassador conveyed to the students to realize their good opportunity to be able to come and study in New Zealand, one of the countries that many Thai students dream of studying in, and to absorb as much knowledge and experiences as possible on positive aspects of New Zealand that may be applied to the development of their study in schools and to their own local communities. Likewise, students should also represent Thai youths in bringing Thai culture and heritage as well as Thai values and other positive aspects of Thailand to share with their New Zealand friends and host families.                                                                  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ