เอกอัครราชทูตไทยประจำนิวซีแลนด์ได้เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ในประเทศนิวซีแลนด์ ร่วมกับนายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่านครโอ๊คแลนด์

เอกอัครราชทูตไทยประจำนิวซีแลนด์ได้เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ในประเทศนิวซีแลนด์ ร่วมกับนายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่านครโอ๊คแลนด์

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 พ.ค. 2566

| 509 view
เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายวราวุธ ภู่อภิญญา เอกอัครราชทูตไทยประจำนิวซีแลนด์ได้เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ในประเทศนิวซีแลนด์ ร่วมกับนายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่านครโอ๊คแลนด์ การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดประเทศและการท่องเที่ยวในประเทศไทยรูปแบบใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวชาวนิวซีแลนด์ โดยมีผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจากประเทศไทย เข้าร่วมงานกว่า ๔๐ บริษัท เพื่อจับคู่ทำธุรกิจกับบริษัทท้องถิ่น ซึ่งเข้าร่วมจำนวนมาก ก่อนและระหว่างการแพร่ของโควิด ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ มีนักท่องเที่ยวจากนิวซีแลนด์เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวน ๑๑๐,๕๓๐ คน และในสิ้นปี ๒๕๖๖ นี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากนิวซีแลนด์เดินทางเข้าประเทศไทยประมาณ ๘๔,๐๐๐ คน ถึงแม้ว่าเป็นจำนวนที่ไม่มากนัก แต่ด้วยระยะเวลาพำนักแต่ละครั้งเฉลี่ยนานกว่า ๑๒.๕ วัน และใช้จ่ายต่อคนต่อครั้งที่ท่องเที่ยว ๖๘,๖๖๑ บาท ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวต่างประเทศทั่วโลก จึงทำให้นักท่องเที่ยวจากนิวซีแลนด์เป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพต่อเศรษฐกิจไทยมาอย่างต่อเนื่อง
 
On Monday 8 May 2023, Ambassador Waravuth Pouapinya and Mr. Tanes Petsuwan, Deputy Governor of Tourism Authority of Thailand co-presided over a function to promote Thailand’s tourism to New Zealand after the end of COVID pandemic, at Crown Plaza Hotel in Auckland. More than 100 tourism relating companies both from Thailand and New Zealand joined the event for business matching. Between 2019-2021 , about 110,530 New Zealanders visited Thailand and it is calculated that at the end of 2023, Thailand will welcome approximately 84,000 New Zealanders back to enjoy the beauty and culture of the Kingdom.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ