เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนชุมชนไทย รวมทั้งแรงงานไทย โดยเฉพาะภาคการเกษตรที่ทำงานในประเทศนิวซีแลนด์ด้วยวีซ่า RSE (Recognised Seasonal Employer) ในเขตเมืองเนเปียร์ และเมืองเฮสติ้ง

เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนชุมชนไทย รวมทั้งแรงงานไทย โดยเฉพาะภาคการเกษตรที่ทำงานในประเทศนิวซีแลนด์ด้วยวีซ่า RSE (Recognised Seasonal Employer) ในเขตเมืองเนเปียร์ และเมืองเฮสติ้ง

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 เม.ย. 2566

| 399 view
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ นายวราวุธ ภู่อภิญญา เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนชุมชนไทย รวมทั้งแรงงานไทย โดยเฉพาะภาคการเกษตรที่ทำงานในประเทศนิวซีแลนด์ด้วยวีซ่า RSE (Recognised Seasonal Employer) ในเขตเมืองเนเปียร์ และเมืองเฮสติ้ง เพื่อให้กำลังใจและสอบถามสภาพความเป็นอยู่หลังจากเขตพื้นที่ดังกล่าวได้ประสบภัยจากพายุเกเบรียลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งในแต่ละปีแรงงานจากประเทศไทย จะได้รับโควต้าในการเข้าไปทำงานในประเทศนิวซีแลนด์ภายใต้วีซ่า RSE Limited visa ปีละ ๒๕๐-๓๐๐ คน โดยเป็นการทำงานครั้งละ ๗ เดือน จากนั้นก็เดินทางกลับประเทศไทย ในช่วงฤดูหนาวของนิวซีแลนด์ และจะได้รับโควต้าให้เดินทางกลับไปทำงานเช่นเดิมในฤดูเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน (ตุลาคมถึงเมษายน) แรงงานไทยได้รับความชื่นชมจากนายจ้างทุกบริษัทถึงความขยันขันแข็งและรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างดี สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอเป็นกำลังใจและชื่นชมผู้ที่เกี่ยวข้องและแรงงานไทยทุกท่านในทุกสาขางาน ที่มีส่วนสร้างความชื่นชอบและแสดงศักยภาพของแรงงานจากประเทศไทยให้เป็นที่ประทับใจและประจักษ์แก่นายจ้างชาวนิวซีแลนด์
On 30 March 2023, Ambassador Waravuth Pouapinya and officials from the Royal Thai Embassy visited and gave support to the Thai Community and the Thai workers under the RSE scheme (Recognised Seasonal Employer) in Napier and Hastings after Cyclone Gabrielle hit their living area, Hawk’s Bay, last February. The Thai workers impressed their employers by working diligently and responsible for their assignments. The Ambassador was also requested by local entrepreneurs to coordinate with NZ authorities to find possible ways to increase the number of Thai workers to New Zealand.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ