สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกพระมหาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกพระมหาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ต.ค. 2565

| 171 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกพระมหาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และคู่สมรส เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและชุมชนไทยได้ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมนี้ผู้เข้าร่วมงานยังได้ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายพระราชกุศล ที่วัดธรรมประทีป กรุงเวลลิงตัน โดยมีผู้เข้าร่วม ๓๐ คน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ