สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

20 ต.ค. 2563

141 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน

จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖

 

          เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สอท. ได้ร่วมวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้       

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ