สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ร่วมกับวัดไทยในกรุงเวลลิงตัน จัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ ปี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดธรรมประทีป กรุงเวลลิงตัน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ร่วมกับวัดไทยในกรุงเวลลิงตัน จัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ ปี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดธรรมประทีป กรุงเวลลิงตัน

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ส.ค. 2565

| 542 view

                                                                      สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน                                                                        

จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีถวายพระพรชัยมงคล

             พิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ ปี            

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

 

          เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ร่วมกับวัดไทยในกรุงเวลลิงตัน จัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ ปี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดธรรมประทีป กรุงเวลลิงตัน โดยนายพรภพ อ่วมพิทยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและคู่สมรสตลอดจนประชาชนชาวไทยในนิวซีแลนด์ ประมาณ ๕๐ คน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังได้ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรถวายพระราชกุศล โดยพระสงฆ์จากวัดต่างๆ ในกรุงเวลลิงตันรวม ๕ รูป

          ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดสถานที่ให้ประชาชนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ฝ่ายกงสุล ตลอดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ (วันจันทร์ - ศุกร์ ในวันและเวลาราชการ) และผ่านทางเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ อีกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ