สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จัดงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสวันชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จัดงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสวันชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

3 ธ.ค. 2563

847 view

 

         เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยคณะทูตานุทูตในกรุงเวลลิงตัน ตัวแทนชุมชนไทยจากเมืองต่างๆ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สมาคม องค์การต่างๆ ของนิวซีแลนด์ นักวิชาการ ตลอดจน Friends of Thailand จำนวนกว่า ๒๐๐ คน โดยในส่วนของนิวซีแลนด์ได้มอบหมายให้นาย Ben King รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้านิวซีแลนด์ และอดีตเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยเข้าร่วมในฐานะตัวแทนของรัฐบาลนิวซีแลนด์

การจัดงานวันชาติปีนี้ ประสบความสำเร็จด้วยดีในการสร้างความประทับใจในประเทศไทยในหมู่ผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในความเข้มแข็งในการจัดการกับการแพร่ระบาดของโรคโควิดในไทย เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของไทย และส่งเสริมการเดินทางไปไทยเมื่อสถานการณ์โควิดในโลกดีขึ้น

ในปีนี้ ซึ่งเป็นปีที่ประเทศทั่วโลกต่างประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด นิวซีแลนด์เป็นประเทศหนึ่ง  ที่สามารถควบคุมดูแลการแพร่ระบาดของโรคภายในประเทศได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ดี สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขนิวซีแลนด์อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การจัดแอลกอฮอร์เจลสำหรับล้างมือในหลายพื้นที่ และการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมทุกคน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ