สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ธ.ค. 2565

| 441 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

            เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีผู้แทนจากคณะทูตานุทูตในกรุงเวลลิงตัน ผู้แทนชุมชนไทยจากเมืองต่างๆ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สมาคม นักวิชาการ และองค์กรต่างๆ ของนิวซีแลนด์ ตลอดจน  Friends of Thailand เข้าร่วมงานกว่า ๒๐๐ คน โดยนิวซีแลนด์ได้มอบหมายให้นาย Andrew Need – Divisional Manager-South and Southeast Asia เข้าร่วมในฐานะผู้แทนของรัฐบาลนิวซีแลนด์ โดยรูปแบบการจัดงานในปีนี้ ให้ความสำคัญกับเรื่องของ “People to People”

            โดยในช่วงพิธีการ นางสายรุ้ง ธรรมเจริญ อุปทูตฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์อธิบายความสำคัญของวันที่ ๕ ธันวาคม และลำดับเหตุการณ์สำคัญในประเทศไทยในปี ๒๕๖๕ ได้แก่ การเป็นประธานเอเปคของไทย และกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ระหว่างไทย-นิวซีแลนด์ รวมถึงความสัมพันธ์อันดีของไทยและนิวซีแลนด์ด้วย โดยในส่วนของนาย Andrew  ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ที่ได้ใกล้ชิดของไทยกับนิวซีแลนด์

            นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดทำคลิปวีดีโอเกี่ยวกับ “คิดอย่างไรกับประเทศไทย และคิดอย่างไรกับประเทศนิวซีแลนด์” โดยได้รวบรวมจากคนไทยที่อาศัยอยู่ทั่วประเทศนิวซีแลนด์ และคนนิวซีแลนด์ที่เคยเดินทางไปประเทศไทย จำนวนกว่า ๕๐ คน ตลอดจนการแสดงขับร้องเพลงชาตินิวซีแลนด์และเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยนักศึกษานิวซีแลนด์ที่เคยไปศึกษาที่ไทย โดยขับร้องร่วมกับการบรรเลงซอและไวโอลินในเพลงดังกล่าวโดยข้าราชการและครอบครัว ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและวัฒธรรมตะวันตกให้เข้ากันอย่างกลมกลืน นอกจากนี้ ในงานได้จัดเลี้ยงอาหารไทย โดยมีร้านอาหารไทยและนักธุรกิจไทยในนิวซีแลนด์นำอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ของไทยเข้าร่วมด้วย

            การจัดงานวันชาติปีนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก แขกที่มาร่วมงานมีความประทับในทั้งในด้านการจัดงาน การแสดง และอาหารไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ