สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกพระมหาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกพระมหาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

12 ต.ค. 2563

371 view

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และคู่สมรส เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและชุมชนไทยได้ร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมนี้ได้ร่วมตักบาตรพระสงฆ์จากวัดต่างๆ ในกรุงเวลลิงตันรวม ๙ รูป เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่วัดธรรมประทีป กรุงเวลลิงตัน โดยมีผู้เข้าร่วม ๕๐ คน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ