สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ธ.ค. 2565

| 127 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน
จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

 

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ที่วัดธรรมประทีป กรุงเวลลิงตัน โดยข้าราชการ สถานเอกอัครราชทูตฯ และคู่สมรส เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตลอดจนชุมชนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ ได้ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ พิธีถวายบังคมฯ และพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมนี้ผู้เข้าร่วมงานยังได้ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีผู้เข้าร่วม ๖๐ คน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ