สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ จิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ จิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

3 ธ.ค. 2563

402 view

 

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ จิตอาสา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่วัดธรรมประทีป กรุงเวลลิงตัน โดยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและครอบครัวได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาที่วัดธรรมประทีปภายหลังเสร็จสิ้นงานผ้าป่าสามัคคีของวัด เช่น ช่วยเก็บล้างจาน ชาม ทำความสะอาดกวาดวัด เก็บขยะ จัดเก็บโต๊ะและสิ่งของ เป็นต้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ