สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ “ปลูกป่าจิตอาสา”

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ “ปลูกป่าจิตอาสา”

15 ธ.ค. 2563

710 view

 

 

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ “ปลูกป่าจิตอาสา” ที่ Scorching Bay Beach, Miramar ณ กรุงเวลลิงตัน โดยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและครอบครัวได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ Te Motu Kairangi-Miramar Ecological Restoration ในการปลูกต้นไม้พื้นเมือง ถอนวัชพืชที่ปกคลุมรอบๆ ต้นไม้พื้นเมือง จัดเก็บขยะทำสะอาดบริเวณผืนป่าเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุ์นกท้องถิ่น (Native Birds) ของนิวซีแลนด์

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ