สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ขอเชิญชวนชาวไทยที่พำนักในประเทศนิวซีแลนด์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ในวันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ วัดธรรมประทีป กรุงเวลลิงตัน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ขอเชิญชวนชาวไทยที่พำนักในประเทศนิวซีแลนด์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ในวันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ วัดธรรมประทีป กรุงเวลลิงตัน

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ก.ค. 2565

| 75 view

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕                                               

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ขอเชิญชวนชาวไทยที่พำนักในประเทศนิวซีแลนด์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ในวันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ วัดธรรมประทีป กรุงเวลลิงตัน  

รายละเอียดที่แนบมานี้ 

เอกสารประกอบ

2565-07-06_สถานเอกอัครราชทูต_ณ_กรุงเวลลิงตัน-1.png