สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งชาวไทยในนิวซีแลนด์กลับบ้าน ครั้งที่ 6

สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งชาวไทยในนิวซีแลนด์กลับบ้าน ครั้งที่ 6

24 ก.ย. 2563

665 view
 
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้ประสานงานกับสายการบินไทย (Thai Airways) เพื่อนำชาวไทยและชาวต่างชาติในนิวซีแลนด์กลับประเทศไทย ด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลำพิเศษเส้นทางนครโอ๊คแลนด์ – กรุงเทพฯ TG492 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 โดยมีชาวไทยในนิวซีแลนด์จำนวน 213 คน และชาวไทยในตองกาจำนวน 10 คน รวมทั้งชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทยจำนวน 32 คน รวม 255 คน โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เดินทางที่ท่าอากาศยานนานาชาตินครโอ๊คแลนด์
 
เที่ยวบินเช่าเหมาลำพิเศษ TG492 ได้เดินทางออกจากนครโอ๊คแลนด์เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.10 น. ซึ่งขณะนี้ ผู้เดินทางทุกคนได้เดินทางถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดให้ ผู้เดินทางชาวไทยเข้ารับการกักตัวของรัฐ (State Quarantine) ที่โรงแรม Century Park ราชปรารภ และโรงแรม Bangkok Palace มักกะสัน
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งของไทยและนิวซีแลนด์ที่ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการจัดเที่ยวบินครั้งนี้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) กระทรวงการต่างประเทศและการค้านิวซีแลนด์ ท่าอากาศยานโอ๊คแลนด์ และกระทรวงการต่างประเทศของไทย รวมถึงสมาคมคนไทยในโอ๊คแลนด์ ที่ได้อาสาช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารของเที่ยวบินนี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ