สถานเอกอัครราชทูตฯ พาชาวไทยในนิวซีแลนด์กลับบ้าน ครั้งที่ 5

สถานเอกอัครราชทูตฯ พาชาวไทยในนิวซีแลนด์กลับบ้าน ครั้งที่ 5

2 ก.ย. 2563

698 view

สถานเอกอัครราชทูตฯ พาชาวไทยในนิวซีแลนด์กลับบ้าน ครั้งที่ 5

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้ประสานงานกับสายการบิน Singapore Airlines เพื่อนำชาวไทยและชาวต่างชาติในนิวซีแลนด์กลับประเทศไทย ด้วยเที่ยวบินพาณิชย์เส้นทางนครโอ๊คแลนด์ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เดินทางที่ท่าอากาศยานนานาชาตินครโอ๊คแลนด์

ชาวไทยจำนวน 114 คน และชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทยจำนวน 27 คน รวม 141 คน ได้เดินทางออกจากนครโอ๊คแลนด์ด้วยเที่ยวบินที่ SQ286 และต่อเครื่องออกจากสิงคโปร์เข้าประเทศไทยด้วยเที่ยวบินที่ SQ976 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563 ซึ่งขณะนี้ ผู้เดินทางทุกคนได้เดินทางถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดสรรให้ผู้เดินทางชาวไทยเข้ารับการกักตัวของรัฐ (State Quarantine) ที่โรงแรม Bangkok Center และโรงแรม Bangkok Palace

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งของไทย นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์ ที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจัดเที่ยวบินครั้งนี้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะสายการบิน Singapore Airlines กระทรวงการต่างประเทศและการค้านิวซีแลนด์ ท่าอากาศยานนานาชาตินครโอ๊คแลนด์ และกระทรวงการต่างประเทศของไทย และขอขอบคุณสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ที่ได้ช่วยประสานรายละเอียดเที่ยวบิน พร้อมได้อำนวยความสะดวกและจัดเตรียมอาหารให้แก่ผู้เดินทางในระหว่างรอเปลี่ยนเครื่องบินที่สิงคโปร์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ