มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา หรือสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา หรือสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ก.ย. 2565

| 46 view

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา หรือสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ระดับปริญญาตรี จำนวน 11 สาขาวิชา ระดับบันฑิตศึกษาจำนวน 12 สาขาวิชาโครงการสัมฤทธิบัตร จำนวน 259 ชุดวิชา และโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกาษ จำนวน 38 ชุดวิชา ประจำปี 2565 

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวภัทราวดี พลบุญ โทร (+66)2 504 7052 ผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัยฯ Line @stoucallcenter โทร. (+66) 2 504 7788 หรือสมัครเรียนออนไลน์ที่  http://cs.stou.ac.tj/enroll/

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ที่แนบมานี้

https://www.stou.ac.th/main/index.html

https://www.stou.ac.th/study/sumrit/Learn/page3.html