พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

5 ธ.ค. 2564

65 view

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564 นายพรภพ อ่วมพิทยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ