มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2565 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2565 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 223 view

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาสทางการศึกษา แก่ชาวไทยในต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 2/2565 รับสมัครวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 - 21 กุมภาพันธ์ 2566

หลักสูตรที่เปิดสอน 

1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ)

3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ)

4. หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี)

ผู้สนใจสามารถเลือกสถานที่สอบในประเทศนิวซีแลนด์ ศูนย์สอบสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน สำหรับศูนย์สอบอื่่นๆ ในแต่างประเทศ อีกจำนวน 32 ประเทศ ซึ่งรวมศูนย์สอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ ประเทศไทย ท้้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

www.oasc.ru.ac.th

และรายละเอียดประกาศตามเอกสารที่แนบมานี้

 

เอกสารประกอบ