ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ที่ 8/2565 ลงวันที่ 16 กันยายน 2565 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียน

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ที่ 8/2565 ลงวันที่ 16 กันยายน 2565 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียน

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ก.ย. 2565

| 667 view

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ที่ 8/2565 ลงวันที่ 16 กันยายน 2565 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียน  ตามประกาศแนบมานี้

เอกสารประกอบ