ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ที่ 7/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียน

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ที่ 7/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียน

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ก.ย. 2565

| 295 view

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ที่ 7/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียน

ตามประกาศแนบมานี้

เอกสารประกอบ

ประกาศ_สอท._7-2565.jpg