สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ขอเชิญชาวไทยที่พำนักในประเทศนิวซีแลนด์ ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ขอเชิญชาวไทยที่พำนักในประเทศนิวซีแลนด์ ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ส.ค. 2565

| 119 view

ประกาศเชิญชวนชุมชนไทยในนิวซีแลนด์

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ขอเชิญชาวไทยที่พำนักในประเทศนิวซีแลนด์
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ในวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน โดยแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยโทนสีเหลือง หรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง

หมายเหตุ ช่วงบ่ายสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
โดยการเก็บขยะเพื่อถวายพระราชกุศล ณ บริเวณ Oriental Bay Beach ขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจัดเตรียมชุดจิตอาสาพระราชทาน หรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง พร้อมทั้งหมวก รองเท้า และถุงมือที่เหมาะสมมาด้วย

 

เอกสารประกอบ

2565-07-11_กำหนดการถวายพระพรชัยมงคล_(ฉบับลงประกาศ).pdf