ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ที่ 6/2565 ลงวันที่ 1 กันยายน 2565 เรื่อง เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียน จำนวน 1 อัตรา กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 2-12 กันยายน 2565

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ที่ 6/2565 ลงวันที่ 1 กันยายน 2565 เรื่อง เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียน จำนวน 1 อัตรา กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 2-12 กันยายน 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.ย. 2565

| 90 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ที่ 6/2565 ลงวันที่ 1 กันยายน 2565 เรื่อง เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียน จำนวน 1 อัตรา กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 2-12 กันยายน 2565

รายละเอียดตามแนบมานี้

เอกสารประกอบ

ประกาศ-เสมียน_กย.65.pdf