บทความเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันหลักองชาติด้านการศึกษา

บทความเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันหลักองชาติด้านการศึกษา

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ย. 2565

| 263 view

บทความเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติด้านการศึกษา ชื่อว่า "A little learning goes a long way.." เพื่อเผยแพร่ในนามรองปลัดกระทรวงฯ (นายเชิดเกียรติ อัตถากร) ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมานี้ 

เอกสารประกอบ

Draft_article_on_education_Approved_by_DG_with_profile.doc.pdf