นายวราวุธ ภู่อภิญญา เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้เข้าพบหารือ Ms. Deborah Geels Deputy Secretary, Americas and Asia Group (วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖) และกับ Mr. Mark Talbot Divisional Manager, South and South East Asia Division กระทรวงการต่างประเทศและการค้านิวซีแลนด์

นายวราวุธ ภู่อภิญญา เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้เข้าพบหารือ Ms. Deborah Geels Deputy Secretary, Americas and Asia Group (วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖) และกับ Mr. Mark Talbot Divisional Manager, South and South East Asia Division กระทรวงการต่างประเทศและการค้านิวซีแลนด์

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 พ.ค. 2566

| 346 view

นายวราวุธ ภู่อภิญญา เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้เข้าพบหารือ Ms. Deborah Geels Deputy Secretary, Americas and Asia Group (วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖) และกับ Mr. Mark Talbot Divisional Manager, South and South East Asia Division กระทรวงการต่างประเทศและการค้านิวซีแลนด์ (วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖) เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการขยายและกระชับความสัมพันธ์ รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย - นิวซีแลนด์ในด้านต่างๆ อาทิ การค้าการลงทุน การเกษตร  นวัตกรรม การศึกษา การท่องเที่ยว และด้านวัฒนธรรม รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้ง ๒ ประเทศซึ่งแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทย – นิวซีแลนด์โดยรวมจะดำเนินไปอย่างราบรื่น แต่ทั้งสองฝ่ายก็มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปในทุกมิติ

 

Mr. Waravuth Pouapinya, Ambassador of the Kingdom of Thailand to New Zealand, has met  with senior officials from the Ministry of Foreign Affairs and Trade of New Zealand. On April 19 2023, a courtesy call on Ms. Deborah Geels, Deputy Secretary, Americas and Asia Group, after meeting with Mr. Mark Talbot, Divisional Manager, South and South East Asia Division on 4 April 2023, to discuss issues of Thai – New Zealand cooperation in all fields. While agreeing that bilateral relations between the two countries have been progressing smoothly, they consulted ways and means to further enhance cooperation in areas such as trade and investment, agriculture, education, tourism, culture, innovation as well as people-to-people contact.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ