เอกอัครราชทูต ไทยประจำนิวซีแลนด์ พร้อมด้วยผู้แทนชุมชนไทยในเขตเนเปียร์ และเฮสติ้ง ได้เข้ามอบเงินบริจาคจำนวน ๘,๗๒๐ ดอลล่าร์นิวซีแลนด์ให้กับคุณ Annette Brosnan, รองนายกเทศมนตรีเมืองเนเปียร์พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองเนเปียร์ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยจากพายุเกเบียลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

เอกอัครราชทูต ไทยประจำนิวซีแลนด์ พร้อมด้วยผู้แทนชุมชนไทยในเขตเนเปียร์ และเฮสติ้ง ได้เข้ามอบเงินบริจาคจำนวน ๘,๗๒๐ ดอลล่าร์นิวซีแลนด์ให้กับคุณ Annette Brosnan, รองนายกเทศมนตรีเมืองเนเปียร์พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองเนเปียร์ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยจากพายุเกเบียลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 เม.ย. 2566

| 98 view
เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นายวราวุธ ภู่อภิญญาเอกอัครราชทูต ไทยประจำนิวซีแลนด์ พร้อมด้วยผู้แทนชุมชนไทยในเขตเนเปียร์ และเฮสติ้ง ได้เข้ามอบเงินบริจาคจำนวน ๘,๗๒๐ ดอลล่าร์นิวซีแลนด์ให้กับคุณ Annette Brosnan, รองนายกเทศมนตรีเมืองเนเปียร์พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองเนเปียร์ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยจากพายุเกเบียลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินจากรายได้ที่ชุมชนไทยบริเวณรอบกรุงเวลลิงตันได้ร่วมแรงร่วมใจกันขายอาหารไทยที่สถานเอกอัคราชทูตฯ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ และจากการบริจาคสมทบเพิ่มเติมของชุมชนไทยในเมืองเนเปียร์และเฮสติ้งผ่านวัดปทุมรังษีวรารามอีกจำนวนหนึ่ง กิจกรรมดังกล่าวได้รับการชื่นชมจากผู้บริหารเทศบาลเมืองเนเปียร์ถึงความเอื้ออาทรและอัธยาศัยไมตรีของคนไทยในนิวซีแลนด์ สถานเอกอัคราชทูตฯ จึงขอร่วมชื่นชม และขอบคุณชุมชนไทยที่ได้ ประชาสัมพันธ์ความมีน้ำใจของคนไทยและประเทศไทย รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมตลอดมา
 
On Friday, 31 March 2023, Ambassador Waravuth Pouapinya and representatives from the Thai community in Napier and Hastings donated a sum of NZ $8720 to Ms Annette Brosnan Deputy Mayor of Napier to help relieve difficulties for those affected by Cyclone Gabrielle in Hawk’s Bay last February. The money came from the charity fund raising at the Thai Embassy in Wellington on 9 March 2023, and some were added up from the Thai Community in Napier and Hastings through the Thai Buddhist Monastery in Napier. The Royal Thai Embassy commends these charitable activities of the Thai Community in sharing their care and concern to our dear local friends.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ