จองคิวกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธสามัคคี เมืองไครสต์เชิร์ช ในวันศุกร์ - เสาร์ที่ ๑๘ -๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

จองคิวกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธสามัคคี เมืองไครสต์เชิร์ช ในวันศุกร์ - เสาร์ที่ ๑๘ -๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ส.ค. 2566

| 2,178 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จะเปิดให้บริการกงสุลสัญจรในวันศุกร์ - เสาร์ที่ ๑๘ -๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ วัดพุทธสามัคคี เมืองไครสต์เชิร์ช

**สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าเท่านั้น**  (๑ ท่าน ต่อ ๑ คิว กรุณาจองแยกคิวเป็นรายบุคคล) 

 

จองคิวนัดหมายรับบริการทำหนังสือเดินทาง ณ วัดพุทธสามัคคี เมืองไครสต์เชิร์ช  https://rb.gy/e02ei
 
 
จองคิวนัดหมายรับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน ณ วัดพุทธสามัคคี เมืองไครสต์เชิร์ช  https://rb.gy/d8rjw
 
 
รายละเอียดการเตรียมเอกสารสำหรับยื่นขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ https://shorturl.at/abhCU

 
รายละเอียดการเตรียมเอกสาสำหรับยื่นขอทำบัตรประชาชนใบใหม่  https://shorturl.at/ahyAN
 
 

คู่มือการจองคิวหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชน  https://shorturl.at/ioB79

 

*** ขอแนะนำให้ใช้ gmail ในการจองคิว เพราะจะได้รับอีเมลตอบรับอัตโนมัติทันทีหากจองคิวสำเร็จ และหลีกเลี่ยงการใช้ hotmail เพราะจะมีปัญหาที่ระบบและจะไม่ได้รับอีเมลตอบกลับ ***
 
*ปิดรับลงทะเบียนเมื่อคิวนัดเต็มจำนวน

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ