สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 พ.ค. 2566

| 112 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

 

         

เมื่อวันพุธที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายวราวุธ ภู่อภิญญา เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และผู้แทนชุมชนไทยในนิวซีแลนด์ได้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

วันฉัตรมงคลเป็นวันที่ระลึกบรมราชาภิเษกที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ ราชวงศ์จักรี พระองค์ที่ ๑๐ แห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้เปิดให้สาธารณชนได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ในวันราชการ ๑๐.๐๐ น.  - ๑๒.๓๐ น. และเวลา ๑๔.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. รวมทั้งสามารถร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ https://t.ly/dpzF อีกทางหนึ่ง

 

On Wednesday 3 May 2023, Ambassador Waravuth Pouapinya along with the Embassy staff and representatives of the Thai Community in New Zealand participated in the ceremony to celebrate the Coronation Day of His Majesty King Mahavajilongkorn of the Kingdom of Thailand at the Embassy Chancery. His Majesty’s accession to the Throne was on 4 May 2019. The Book of Congratulations is also open for the public to sign at the Embassy Chancery between 1-31 May 2023 at 10.00-12.30 and 14.00-17.00 hrs or via the Embassy website https://t.ly/dpzF

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ