สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดญาณประทีป นครโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดญาณประทีป นครโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ย. 2566

| 261 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ณ วัดญาณประทีป นครโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
 
 
 
                 เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายวราวุธ ภู่อภิญญา เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยชุมชนไทยและพุทธศาสนิกชนในนิวซีแลนด์และครอบครัว กว่า ๘๐๐ คน ได้ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดญาณประทีป นครโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
 
                 กฐินพระราชทาน คือ กฐินที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้แก่หน่วยงานราชการ องค์กร คณะบุคคล หรือบุคคลผู้ประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินฯ นำไปทอดถวาย ณ พระอารามหลวง ทั้งในกรุงเทพมหานครฯ และต่างจังหวัด รวมถึงในต่างประเทศ มีกำหนดระยะเวลา ๑ เดือน คือ หลังออกพรรษา ๑ วัน ระหว่างวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ของทุกปี
 
                  ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะพูดคุยกับชุมชนไทยจากหลากหลายอาชีพ และได้เล่าถึงกิจกรรมและโครงการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการไปแล้วและจะดำเนินการในอนาคตที่เกี่ยวกับการยกระดับการรับรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและชุมชนไทยในนิวซีแลนด์อีกด้วย สำหรับพิธีถวายผ้าพระกฐินฯ นอกจากพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินฯ แล้ว ยังเป็นการสืบทอดและทำนุบำรุงประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาของไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป นอกจากนี้ ทางวัดฯ ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ การออกร้านขายอาหารและขนมไทย รวมถึงสินค้าไทยอื่น ๆ ที่เป็นที่นิยมให้กับชุมชนไทยและคนต่างชาติในนครโอ๊คแลนด์และเมืองใกล้เคียง ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการส่งเสริมวัฒนธรรมและสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอร่วมอนุโมทนาบุญกัพุทธศาสนิกชนที่ได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ และขอผลบุญกุศลทั้งปวง ดลบันดาลให้ชุมชนไทยในนิวซีแลนด์และครอบครัวมีแต่ความสุข ความเจริญ และมีสุขภาพแข็งแรง สมปรารถนาในสิ่งพึงประสงค์ที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมทั้งหลายทั้งปวง
 
On 5 November 2023, Ambassador Waravuth Pouapinya, along with the Embassy staff and the Thai community attended the merit-making robes ceremony on the occasion of the Royal Kathin ceremony held at Watyarnprateep Buddhist Temple in Auckland, New Zealand, with more than 800 people participating.
 
The Royal Kathin robes are Kathin robes that His Majesty the King of Thailand gives to government agencies, organizations, groups of people, or individuals who wish to request for the royal robes to present to the Royal monasteries in Bangkok and other provinces including abroad within a period of one month. That is, one day after the end of the Buddhist Lent, between the 1st day of the waning moon of the 11th month and the 15th day of the waxing moon of the 12th month of every year.
 
On this occasion, the Ambassador also met with the Thai community from different professions and recommended activities and projects led by the Royal Thai Embassy. The event included the sale of Thai food, as well as other products from Thailand that are popular with the Thai and foreign communities in Auckland and nearby cities. This is a good opportunity to promote The Thai Soft Poweres in New Zealand.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ