กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ต.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 864 view

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้จัดพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ข้อปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ของนิวซีแลนด์ (COVID-19 Alert Level 2) อย่างเคร่งครัด

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ