การลงทะเบียนคนไทยในนิวซีแลนด์

การลงทะเบียนคนไทยในนิวซีแลนด์

30 ส.ค. 2563

98 view

ผู้ที่พำนักในนิวซีแลนด์เป็นระยะเวลานาน รวมทั้งผู้ที่มีวีซ่าพักอาศัยแบบถาวรและอื่น ๆ ควรลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อให้ข้อมูลและให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน โดยกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยและส่งมาที่ registration@thaiembassynz.org.nz ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะเก็บไว้เพื่อประโยชน์ในราชการเท่านั้น