Repatriation Flight on 22 October 2020 / เที่ยวบินเคลื่อนย้ายคนไทยกลับประเทศไทย วันที่ 22 ตุลาคม 2563

Repatriation Flight on 22 October 2020 / เที่ยวบินเคลื่อนย้ายคนไทยกลับประเทศไทย วันที่ 22 ตุลาคม 2563

2 ต.ค. 2563

356 view

The Royal Thai Embassy has arranged with Thai Airways for a repatriation flight to carry 210 Thai passengers from New Zealand to Thailand on 22 October 2020 according to the details below:

 

 1. Flight Schedule

- Thursday 22 October 2020: Thai Airways Flight TG492 (AKL-BKK) 2:10 pm – 08:15 pm (same day arrival)

 1. Flight Fares

- Economy (non-refundable) 1,800 NZD (38,000 THB)
- Business (non-refundable) 3,700 NZD (77,600 THB)

** Payment by bank transfer only (no credit cards)

** Refunds will not be given if the passenger cancels the reservation after payment has been made

** Previously booked tickets for Thai Airways’ commercial flights and accumulated mileage may not be used to redeem a ticket for this flight as it is a chartered flight

 1. Registration for Flight Reservation

- Reservation opens on 2 October 2020 from 12:00 pm onward (NZ time)

- Reservation closes on 6 October 2020 at 3:00 pm (If the number of reservations reaches 210 before 6 October 2020, the system will be closed to any further reservation thereafter)

- If the number of passengers is below 160, the airline will have to cancel the flight.

 1. Reservation Procedures (Thai nationals only)
 • Wait for confirmation email from the Royal Thai Embassy within 24 hours after registration (payment instructions will be sent with the email).
 • Make payment directly to Thai Airways within 2 working days after receiving the confirmation email.
 • Submit proof of payment (payslip) and copy of passenger’s passport to Thai Airways / Thai Embassy.
 • Wait for issuance of e-ticket from Thai Airways (to be issued by 13 Oct)
 • After receiving your e-ticket from Thai Airways, please submit the required documents to the Royal Thai Embassy as instructed by email.
 • Passengers will be issued a Certificate of Entry (COE) by 16 October 2020 and are required to print out the document for signing and have the document presented to the airline during check-in at the airport.
 1. Required Documents for Check-in (original/hard copies only)

- Valid passport (if your passport has expired, please contact the Thai Embassy immediately to request a new travel document)

-  Health certificate confirming that the passenger is “fit to fly” or “fit to travel”, issued no more than 72 hours before departure (Thai nationals are not required to take a Covid test)

-  Certificate of Entry (COE)

 1. Non-Thai Nationals

For non-Thai nationals wishing to enter Thailand, please see the link below for more information

https://www.facebook.com/190511140992853/posts/3545717938805473/?extid=0&d=nสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้ประสานกับการบินไทย เพื่อจัดเที่ยวบินเคลื่อนย้ายคนไทยเดินทางกลับประเทศไทย รวม 210 ที่นั่ง ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

 

 1. กำหนดการเดินทาง

- วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG492 (นครโอ๊คแลนด์ – กรุงเทพฯ) เวลา 14.10 น. – 20.15 น. (ถึงประเทศไทยในวันเดียวกัน)

 1. ราคาตั๋วเครื่องบิน

- Economy (non-refundable) 1,800 NZD (38,000 บาท)
- Business (non-refundable) 3,700 NZD (77,600 บาท)

** จ่ายเงินด้วย bank transfer เท่านั้น (ไม่รับบัตรเครดิต)

** หากโอนเงินให้การบินไทยแล้วขอยกเลิกการเดินทางภายหลัง ท่านจะไม่ได้รับเงินคืน

** ตั๋วเที่ยวบินพาณิชย์ของการบินไทยที่เคยจองไว้ก่อนหน้านี้ และไมล์ของสายการบินที่เคยสะสมไว้ ไม่สามารถนำมาแลกเป็นตั๋วเที่ยวบินนี้ได้เนื่องจากเที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินเหมาลำ (ไม่ใช่เที่ยวบินพาณิชย์)

 1. การลงทะเบียนเดินทางและจองตั๋วเครื่องบิน (เฉพาะคนไทย)

- เปิดลงทะเบียน วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป (เวลานิวซีแลนด์)

- ปิดลงทะเบียน วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. หรือหากมีผู้ลงทะเบียนครบ 210 คน ก่อนวันที่

  6 ตุลาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับลงทะเบียนก่อนกำหนด

- หากมีผู้เดินทางไม่ถึง 160 คน สายการบินจะไม่สามารถจัดเที่ยวบินได้

 1. ขั้นตอนการลงทะเบียนเดินทางและจองตั๋วเครื่องบิน
  • ทุกคนที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบินนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อขอซื้อตั๋วเครื่องบินที่ https://forms.gle/Mmqtzzn9PCEkYLUN8  
 • รอรับอีเมลยืนยันจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายใน 24 ชั่วโมง ให้ซื้อตั๋วเครื่องบิน (รายละเอียดวิธีการจ่ายเงินจะแจ้งให้ทราบในอีเมล)
 • จ่ายค่าตั๋วเครื่องบินโดยตรงกับการบินไทย (ภายใน 2 วันทำการ หลังจากได้รับอีเมลยืนยันให้ซื้อตั๋ว)
 • ส่งหลักฐานการจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน (สลิปโอนเงิน) และสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เดินทางให้แก่การบินไทย/สถานเอกอัครราชทูตฯ
 • รอรับตั๋วเครื่องบิน (e-ticket) จากการบินไทยภายในวันที่ 13 ต.ค.
 • เมื่อได้รับตั๋วเครื่องบินแล้ว ขอให้จัดส่งเอกสารให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ตามที่ได้รับแจ้งทางอีเมล
 • รอรับหนังสือรับรองการเดินทาง (Certificate of Entry – COE) จากสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 โดยขอให้พิมพ์หนังสือรับรองฯ ออกมาแล้วเซ็นชื่อที่ด้านล่างของเอกสาร และนำไปยื่นเช็คอินกับการบินไทยที่สนามบินนครโอ๊คแลนด์ในวันเดินทาง

 

 1. เอกสารที่ต้องใช้ในการเช็คอินที่สนามบินโอ๊คแลนด์ (เอกสารตัวจริงเท่านั้น)

-  หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (หากหนังสือเดินทางหมดอายุ ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอออกเอกสารการเดินทางโดยด่วน)

-  ใบรับรองแพทย์ “fit to fly” หรือ “fit to travel” ที่ออกโดยแพทย์ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (บุคคล

    สัญชาติไทยไม่จำเป็นต้องขอรับการตรวจ COVID)

-  หนังสือรับรองการเดินทาง (Certificate of Entry)

 1. ชาวต่างชาติ

สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไทย ขอให้อ่านรายละเอียดที่ https://www.facebook.com/190511140992853/posts/3545717938805473/?extid=0&d=n