สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผ่านทางเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผ่านทางเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ

3 พ.ค. 2564

38 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผ่านทางเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ 

คลิ๊กที่นี่